Ahoj já jsem majitelem těchto stránek.Jsem z Jablonce nad Nisou.Často jezdím na různé závody.Dík že jste navštívily moje stránky.
Kontakt na mně:
ICQ 447060912
tel:+420774942908
e-mail:taljka@seznam.cz
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Budoucnost motorů.

Ropa bývá častým důvodem sporů mezi státy. Proto se odborníci snaží najít nová řešení. Možností je hodně, ale každá možnost má svoji kladnou i zápornou stránku.

Jednou z variant je pohon na bionaftu. Bionafta je chemicky připravený produkt z řepky olejné, dokonce má při hoření proti klasické naftě přednosti, projevující se například v menším množství škodlivin ve výfuku. Bionafta však problém řeší jenom částečně, protože pěstování monokultur na obrovských polích je možné jenom v odlehlých částech světa.

Další možností se jeví elektromotor. Skoro stejně starý jako automobil se spalovacím motorem je elektromobil. Jeho vývoj, ale dodnes nepokročil a zatím není schopen nahradit značně komfortnější automobilovou klasiku reprezentovanou spalovacím motorem. Těžké akumulátory se dobíjejí dlouhé hodiny a akční rádius přesahující jen mimořádně vzdálenost 100 km je naprosto nedostačující. Elektrická energie se sice dá získávat bez škodlivých emisí z takových zdrojů, jako jsou slunce, vítr nebo voda, ale také sluneční elektrárny nebo větrná pole se realizují jenom s obtížemi.

Za perspektivní alternativní palivo, které se dá dobře využít v jenom lehce upraveném zážehovém motoru, je zemní plyn. Jeho světové zásoby jsou tak obrovské, že k jejich vyčerpání by mohlo dojít teprve asi za více než 150 let. Aplikace je možná ve stlačené formě nebo jako zkapalněné palivo. Ale také zemní plyn je fosilním palivem, při jehož hoření se uvolňují škodlivé látky, byť v daleko menším množství. Použitím katalyzátoru má však vůz s motorem na zemní plyn šanci splnit kalifornský emisní standard pro automobily s mimořádně nízkými emisemi. Ten je stejný jako u elektromobilu s přihlédnutím na vznik emisí při výrobě elektrického proudu.

Zkušenosti získané provozem automobilů jezdících na zemní plyn slouží k rozvoji perspektivních vozidel s vodíkovým pohonem. Zacházení s vodíkem je ještě problematičtější a má také dokonce ještě větší energetické nároky. Při jeho zkapalňování se musí zchladit na teplotu -253 °C. Pro transport a skladování vodíku můžeme použít jenom jeho kapalnou formu, nicméně i ta je pro tankování hodně náchylná, takže musí být prováděno robotem. Bohužel samotná výroba vodíku je náročná na elektrickou energii, ale je možné vyrábět ho v neomezeném množství. K hlavním přednostem vodíku patří, že jediným produktem jeho hoření je vodní pára. Konvenční spalovací motor na vodíkovou směs představuje jednu z možných variant pohonných jednotek automobilů budoucnosti. Vyznačuje se zejména sníženou produkcí škodlivých emisí a použitím paliva, které patří mezi obnovitelné zdroje energie. Vodík, jako palivo pro spalovací motor, má zcela ojedinělé vlastnosti, které se v praxi projevují jak pozitivně tak i negativně. Mezi pozitivní vlastnosti patří fakt, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, který nenarušuje životní prostředí (neprodukuje emise CO, HC, CO2). Zápalná směs vodíku a vzduchu vzniká již od 4% objemového podílu H2 a umožňuje provoz s velmi chudou směsí a zcela potlačuje emise NOx. Vodík má rovněž oproti ostatním palivům vysokou výhřevnost k jednotce hmotnosti. Objemová je díky velmi malé hustotě nižší. Mezi negativní vlastnosti patří problematická antidetonační odolnost, z důvodu nižší hustoty oproti vzduchu problematická homogenizace směsi a vznik tzv. vodíkové křehkosti u běžných konstrukčních materiálů.

Pro stoupající důležitost výkonové elektroniky v automobilech budoucnosti hovoří dvě fakta. Prvním velmi dobře známým faktem nad kterým se zamýšlíme, je použití asynchronního motoru, který svou velikostíí a spolehlivostí předčí výkonově srovnatelné stejnosměrné motory.

Druhým faktem je, že většina hybridních elektrických vozidel a většina hlavních drive konceptů pro budoucí automobily se spoléhá na elektrickou energii, která je skladována ve stejnosměrné formě po určitou dobu. To znamená, že energie musí být přeměněna z jedné formy na jinou několikrát a tím je virtuálně garantována potřeba výkonové elektroniky v automobilovém průmyslu. V současných HEV je elektrická energie generována spalovacím motorem a skladována v baterii. A tak to i zůstane, ať je pohon designován jako paralelní nebo sériový typ hybridu. V budoucnosti bude nejspíš nahrazen spalovací motor palivovými články. V každém případě energie musí být přeměněna během nabíjení, brždění nebo při setrvační jízdě a jízdě s motorem.

Elektrické vozidlo má jeden nebo víc elektromotorů umožňujících pohyb. Pohyb může být poskytován jednak koly nebo vrtulemi vedené rotačními motory, nebo v případě pásových vozidel, lineárními motory.

Důvody, že elektrické motory jsou dobrá volba k pohonu vozidla, jsou jednoznačná: mohou být dobře kontrolovatelné, spalování je efektivní a jsou mechanicky velmi jednoduché. Elektrické motory často dosáhnou 90 % efektivity konverze přes plný rozsah rychlostí a výstupní výkon. Tyto motory mohou poskytovat vysoký točivý moment. Motor je zastaven, na rozdíl od motorů vnitřního spalování, a nepotřebuje, aby rychlosti odpovídaly elektrickým křivkám. Toto odstraní potřebu převodovek a točivý moment convertors. Elektromotory mají také schopnost přeměnit pohybovou energii zpět na elektrickou, pomocí setrvačnosti, což je velká výhoda.